Fausto, de heer des huizes, is degene geweest die dit project meer dan wie dan ook heeft willen realiseren. Met zijn grote inzet heeft hij eraan bijgedragen dat het huis en zijn bijgebouwen nu teruggebracht zijn tot hun

oorspronkelijke staat. Met zijn passie voor ‘Navilla en met de hulp van vrienden en vaklui uit onze ‘Langa’ is hij er in geslaagd een ideaal oord van gastvrijheid te scheppen, op de manier waarop ook zijn voorouders dat reeds wensten.